24 موسسه پیام آوران همیاری چترا
 1. درباره هروئین بیشتر بدانید، بخش دوم: تزریق و رابطه ی آن با اچ.آی.وی و عفونت اچ.سی.وی

  استعمال مواد بصورت تزریق، اچ.آی.وی و عفونت اچ.سی.وی: مصر…

 2. درباره هرویین بیشتر بدانید، بخش اول

  مقدمه: هروئین نوعی مخدر است که از ترکیبات مورفین بدست …

 3. راه اندازی مرکز کارآفرینی اجتماعی

  مرکز کارآفرینی اجتماعی موسسه پیام آوران همیاری با محور…

 4. ابزارهای پیشگیری از لغزش پس از ترک

  براساس تعريف WHO : ميل به تجربه اثر يا اثرات قبلي مصرف موا…

 5. با گل بيشتر آشنا شويم!!!!

  به تازگی نوعی ماده مخدر به نام گل در بین جوانان رواج یاف…

 6. شیشه چیست؟

  یکی از انواع موادی که در دهه های اخیر نسبتاً پر مصرف شده…

 7. به چه کسی مثبت بودن خود را مطرح نمایم ؟

  به چه کسی مثبت بودن خود را مطرح نمایم ؟ گفتن وضعیت مثبت …

 8. اثرات مثبت مطرح کردن وضعیت اچ.آی.وی

  اثرات مثبت مطرح کردن وضعیت اچ.آی.وی – شما حمایت، اطلاع…

 9. من اچ.آی.وی مثبت هستم و نمیدانم این موضوع را چگونه با دیگران مطرح کنم ؟

  اگر وضعیت آزمایش شما نشان میدهد که شما اچ.آی.وی مثبت هست…

 10. زنان و موانع درمانی

  اگرچه اچ.آی.وی تنها متعلق به زنان فقیر یا کارتن خواب نمی…