4 موسسه پیام آوران همیاری چترا
 1. همایش مبارزه با مواد مخدر با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  همایش مبارزه با مواد مخدر با همکاری مرکز بهداشت غرب و د…

 2. کارگاه آموزشی منطقه ای کاهش آسیب

  موسسه پیام آوران همیاری با همکاری سازمان بهزیستی مبادر…

 3. اولین همایش “فرهنگ سازی به صفر رساندن اچ.آی.وی” برگزار گردید

  اولین همایش ” فرهنگ سازی به صفر رساندن اچ.آی.وی” به همت…

 4. اولین همایش “فرهنگ سازی به صفر رساندن اچ.آی.وی”

  موسسه پیام آوران همیاری در صدد است که در راستای اجرای ا…