موسسه پیام آوران همیاری با همکاری دفتر محترم شهردار تهران و خیرین توانست در مناطق مختلف تهران به بیش از 400 نفر از خانواده های اچ.آی.وی مثبت و متاثر بسته های مواد غذایی توزیع نماید. اهدای بخش عمده بسته های مواد غذایی در محل مرکز بهداشت غرب تهران- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری والفجر و باشگاه غرب با حضور مدیران موسسه و پرسنل محترم مرکز مشاوره صورت پذیرفت.