موسسه پیام آوران همیاری با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  18 و سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی و خیرین مبادرت به اجرای جشن رمضان به نفع مادران و کودکان اچ.آی.وی مثبت و متاثر نمود. در این مراسم که با حضور پر شور خانواده های حامی موسسه پیام آوران همیاری برگزار گردید، تعدادی از هنرمندان عزیز کشورمان حضور یافتند و با حمایت خود از برنامه های به صفر رساندن اچ.آی.وی موجبات شادمانی مدعوین را فراهم آوردند.

در این مراسم که با اجرای آقای داوودی برگزار شد، جناب آقای مرتضی گلی، آقای شهریار خطیبی، آقای سهیل محمدی، پیمان ملکی و علی عبداللهی و جناب آقای وحید خراطها ترانه هایی را برای مدعوین اجرا نمودند و هنرمندان عزیز چون جناب آقای رامسین کبریتی، خانم آزاده زارع و دوستان عزیزی چون آقای قربانزاده حضور یافتند.

در طی مراسم آقای دکتر سید قاسمی مدیرعامل موسسه پیام آوران همیاری نیز در خصوص عملکرد موسسه در سال 93 برای مدعوین گزارشی را ارائه نمودند.