دومین همایش کودکان، خانواده، سینما، اچ.آی.وی/ایدز که با حمایت اداره ایدز وزارت بهداشت ، دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز (UNAIDS)، صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و خانه مستند سازان ایران ، خانه سینما، و غیره برگزار گردید.

آقای دکتر محمد رضا سید قاسمی مدیر عامل پیام آوران همیاری اظهار میدارند که اتویوس ایدز به مدت دو روز در این همایش برقرار بود. در این اتوبوس خدمات مشاوره و تست رایگان اچ.آی.وی پیش بینی شده بود. که بیش از 20 کارشناس و 20 نیروی پشتیبانی موسسه پیام آوران همیاری در شکل گیری این حرکت زیبا نقش داشتند.

از مزایای اتوبوس ایدز در دسترس بودن خدمات و تست سریع و محرمانه بودن اطلاعات است و چون در مناطق مختلف ارائه میشود این امکان را به فرد میدهد که به محلی مراجعه کند که از لحاظ شناخته نشدن حس بهتری دارد.

تعداد مراجعین به اتوبوس ایدز که تخصصی برنامه ریزی شده است ، در طول یک روز بسیار بیشتر از تعداد مراجعین به یک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در طول یک ماه است که این ارزش خدمات اتوبوس ایدز را چند برابر مینماید.

در طول دو روز به بیش از 500 نفر مشاوره داده شده و تعداد 200 تست رایگان رپید تست انجام شد. اطلاعات لازم در مشاوره بعد از آزمایش به افراد داده شد.

مدیر عامل پیام آوران همیاری اشاره نمودند که اتوبوس ایدز در آذر ماه نیز به خیابانها خواهد آمد و امیدواریم که مثل گذشته مورد استقبال قرار گیرد.