موسسه پیام آوران همیاری با همکاری سازمان بهزیستی مبادرت به اجرای کارگاه آموزشی کاهش آسیب منطقه ای نمود.

این کارگاه  3 روزه  با هدف آموزش مسئولین فنی مراکز کاهش آسیب اعتیاد در محل سالن شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر در روزهای 15-16-17 اردیبهشت ماه سال 94 برگزار میگردد.

در این کارگاه علاوه بر مسئولین فنی و کارشناسان مراکز کاهش آسیب اعتیاد، کارشناسان محترم واحد درمان و واحد سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز حضور خواهند داشت.