به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر گروه سرود بهبودیافتگان موسسه پیام آوران همیاری در 7 منطقه شهرداری تهران به اجرای برنامه میپردازد. در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های شاد، تئاتر، سرود، تحلیل موضوعی با تاکید بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اهمیت توجه به ارتباط موثر در خانواده انجام میگیرد

دومین برنامه هفته مبارزه با مواد در منطقه 5 شهرداری تهران و در محل بوستان جوانمردان برگزار گردید. در این مراسم گروه سرود موسسه پیام آوران همیاری به اجرای برنامه پرداخت. جناب آقای دکتر جهانگیری فر معاون اداره توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران نیز ضمن حضور در مراسم و دیدن سرود گروه بهبودیافتگان، به بازدید از غرفه محصولات بهبودیافتنگان و سایر غرفه ها پرداختند.

مناطق اجرای برنامه در تاریخ 94/04/08 عبارت بودند از :

شهرداری منطقه 5 – بوستان جوانمردان