به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر گروه سرود بهبودیافتگان موسسه پیام آوران همیاری در 7 منطقه شهرداری تهران به اجرای برنامه میپردازد. در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های شاد، تئاتر، سرود، تحلیل موضوعی با تاکید بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اهمیت توجه به ارتباط موثر در خانواده انجام میگیرد

سومین برنامه هفته مبارزه با مواد در منطقه 4 شهرداری تهران و در محل بوستان پلیس برگزار گردید. در این مراسم گروه سرود موسسه پیام آوران همیاری به اجرای برنامه پرداخت. بهبودیافتگان    پیام آوران همیاری نیز محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

مناطق اجرای برنامه در تاریخ 94/04/09 عبارت بودند از :

شهرداری منطقه 4 – بوستان پلیس