همایش مبارزه با مواد مخدر با همکاری مرکز بهداشت غرب و دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل سالن همایشهای مرکز بهداشت غرب برگزار گردید. در این مراسم که با اجرای آقای امید زندگانی برگزار گردید، جناب آقای شهریار خطیبی به اجرا پرداختند. گروه سرود بهبودیافتگان پیام آوران همیاری و گروه تئاتر ویژه مراسم توسط بهبودیافتگان نیز به اجرا پرداخت.

جناب آقای بندری، معاون آموزشی پلیس مبارزه با مواد مخدر در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به خصوص اعتیاد سخنرانی نمودند و کیف مواد مخدر را برای آشنایی بیشتر با انواع مواد مخدر به کارشناسان نشان دادند. سرکار خانم دکتر شوشتری نیز در خصوص محرکها صحبت نمودند.

در این مراسم از مدیریت موسسه پیام آوران همیاری و اعضای بهبودیافتگان توسط ریاست محترم مرکز بهداشت غرب سرکار خانم دکتر احمدنیا تقدیر به عمل آمد.