به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر گروه سرود بهبودیافتگان موسسه پیام آوران همیاری در 7 منطقه شهرداری تهران به اجرای برنامه میپردازد. در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های شاد، تئاتر، سرود، تحلیل موضوعی با تاکید بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اهمیت توجه به ارتباط موثر در خانواده انجام میگیرد

ششمین برنامه هفته مبارزه با مواد در منطقه 14 شهرداری تهران و در محل بوستان بسیج برگزار گردید. در این مراسم گروه سرود موسسه پیام آوران همیاری به اجرای برنامه پرداخت. بهبودیافتگان  پیام آوران همیاری نیز محصولات خود را به نمایش گذاشتند. آقای مرتضی گلی نیز علاوه بر همراهی با گروه سرود بهبودیافتگان، به اجرای 2 عدد از ترانه های خود پرداختند.

مناطق اجرای برنامه در تاریخ 94/04/12 عبارت بودند از :

شهرداری منطقه 14 – بوستان بسیج