در تاریخ 95/03/21 جمعی از خیرین، داوطلبین و خانواده های مددجویان بهبودیافته در مجتمع توانمند سازی، کارآفرینی و حرفه آموزی بهاران دور هم گرد آمدند و مراسم افطاری را به صورت جمعی برگزار نمودند. در این مراسم ضمن اجرای موسیقی و فراهم شدن محیطی شاد برای مددجویان، مددجویانی که 1 سال پاکی خود را به پایان رسانده اند؛ احساسات خود را به جمع اعلام نمودند و از دختر 8 ساله یکی از مددجویان که در کارگاههای آموزشی شرکت مینماید و برای پاک ماندن پدر خود تلاش میکند تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم یکی از بهبودیافتگان با پاکی 30 ساله سخنرانی نمودند و تجربیات خود را در اختیار جمع قرار دادند.