اولین کارگاه آموزشی ملی صیانت از بهبودیافتگان و خانواده های آسیب دیده از اعتیاد با رویکرد کارآفرینی با حمایت دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران توسط دو سازمان مردم نهاد پیام آوران همیاری و انجمن سلامت خانواده ایران از تاریخ 28 لغایت 30 تیرماه 95 در محل هتل بلور تهران برگزار میگردد.

در این کارگاه بیش از 30 سازمان مردم نهاد فعال در حوزه صیانت از بهبودیافتگان و کارآفرینی از سراسر کشور شرکت کرده اند.

لازم به ذکر است که این کارگاه برای سازمانهای مردم نهاد سطح یک ملی ستاد پیش بینی شده است و امید است که در مسیر اجرای فعالیت ها به صورت عملی به دوستان کمک نماید.

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اسپانسر علمی این کارگاه آموزشی 3 روزه بوده است. قرار است که عزیزان شرکت کننده ای که کارگاه را گذرانده اند، پس از طی آزمونی، مدرک شرکت در دوره نیز توسط این دانشکده دریافت نمایند.

این اولین فاز اجرای کارگاه آموزشی در حوزه صیانت و اشتغال وکارآفرینی میباشد. گامهای بعدی ما اجرای فاز 2 و 3 این کارگاهها میباشد.

تشکیل شبکه سمن های فعال در حوزه کارآفرینی بهبودیافتگان از دیگر برنامه های آتی این بخش میباشد.