اگر وضعیت آزمایش شما نشان میدهد که شما اچ.آی.وی مثبت هستید، ممکن است که استرس زیادی به شما وارد شود. سوالات زیادی در ذهن شما میگردد: – اینکه چگونه خدمات درمانی دریافت کنم؟ – اینکه داشتن اچ.آی.وی بر روی زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت؟ – اینکه خانواده و دوستان شما درباره شما چه فکری میکنند و چگونه واکنش نشان میدهند؟

Telling people you are HIV-positive

If you have been diagnosed with HIV, you probably feel stressed. There is a lot to think about. Questions like these may be going through your mind: How will you get the health care you need? How will having HIV impact your life? How will your family and friends react?

 

-چالش گفتن به همسرتان یا کسی که با او تزریق مشترک داشته اید
یکی از چالشهای پیش روی شما گفتن به شریک جنسی و یا کسی که با او تزریق مشترک داشته اید میباشد. در صورتیکه بتوانید اینکار را به خوبی انجام دهید بهتر است که شریک جنسی قبلی یا فعلی خود را با خبر سازید و یا کسی که با او تزریق مشترک داشته اید تا آنان نیز بتوانند وضعیت اچ.آی.وی خود را چک کنند. در صورتیکه نگران مواجهه با آنها میباشید و این توانایی را در خود نمیبینید بهتر است این موضوع را با مشاوران مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مطرح سازید تا آنان شما را یاری نمایند .

Challenge of talking to your partner

One challenge you will face is deciding who to tell about your HIV status. If you can do so safely, you should talk to your current and past sexual partners or people who you shared needles with. If you cannot tell them yourself, the health department in your area can give you consultant and will help you.

 

نگرانیها در صورت عنوان کردن بیماری
مطرح کردن موضوع بیماری به دیگران ممکن است عواقب خوب یا بد داشته باشد. شما ممکن است بترسید که با گفتن این مساله به خانواده یا دوستان، آنها شما را ترک کنند و یا نگران این باشید که با تبعیض از طرف آنان مواجه شوید. ممکن است که نگران شوید که در خصوص رابطه جنسی یا مصرف مواد مخدر مورد قضاوت قرار خواهید گرفت. ممکن است در بعضی موارد فرد در معرض آسیب فیزیکی قرار گیرد. بنابراین از آنجاییکه ممکن است برای دیگران پذیرش اچ.آی.وی موضوع راحتی نباشد شما باید به همه موارد ممکن فکر کنید. ما پیشنهاد میکنیم که این نگرانیها را با مشاوران باشگاه مثبت یا مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مطرح نمایید تا با کمک آنان برایش راهکار پیدا نمایید.

 

Worries about telling my HIV status

It may be hard to know if telling certain people will bring good or bad outcomes. You might fear that friends or family would leave you, or that you would face discrimination. You might worry about being judged or feel guilty about past drug use or sexual behavior. In some situations, revealing your status could put you at risk of physical harm. Since some people may not be as accepting of your HIV status, these are all valid issues to think about. We suggest you to ask your counselor in HIV Positive Club or Triangular Clinic about these situations to find a better solution for that.