به تازگی نوعی ماده مخدر به نام گل در بین جوانان رواج یافته است. تغییر نام مخدر ماری جوانا به گل در ایران تاکتیک جدید فروشندگان و دلالان مواد مخدر است زیرا همه پدران و مادران حشیش و ماری جوانا را می شناسند و کافی است فرزند آنها بگوید من گل می کشم نه ماری جوانا یا حشیش و والدین از همه جا بی خبر هم فکر می کنند حتما فرزندشان چیز بی خطری استفاده می کند که نامش هم گل است و حتما هم طبیعی است و زیان آن از ماری جوانا و حشیش و مواد مخدر صنعتی کمتر است. از اثرات اين ماده مخدر ميتوان به اضطراب، حملات همراه با وحشت‌زدگی، خنده‌های بی‌مورد، خشکی دهان، ضربان قلب بالا، فراموشکاری، سندروم بی‌انگیزگی و اشتهای سیری‌ناپذیر، توهم شدید اشاره كرد.
برای دانستن اثرات دقیق تر گل میتوانید، در بخش ماری جوانا و حشیش اطلاعات بیشتری کسب کنید.