در تولد ٣ سالگي بهاران پايلوت منطقه ٩، اين بهاران را خفه كردند. 

تنها بهاران داوطلبانه شهر را بستند تا باور كنيم : 

- ما نميتوانيم
- ما باور كنيم كار ايراني را نابود ميكنند. 
- ما باور كنيم كه تنهاييم و دوباره سيستم فكر غربي، ما را شكست داد. 

- ما به گفته رهبري برسيم كه دچار تهاجم فرهنگي شده ايم و مسولين نبايد تك بعدي تصميم گيري نمايند.
- ما باور كنيم با اين شيوه ما به جايي نخواهيم رسيد.
 

بهاران منطقه ۹ که اولین مرکز توانمند سازی بهبودیافتگان در سطح کشور بود از سال ۹۳ فعالیت خود را به دستور شهردار منطقه ۹ و رییس سازمان خدمات اجتماعی توسط موسسه چترا به مدیریت دکتر محمد رضا سید قاسمی راه اندازی گردید. این موسسه بر اساس تمامی طرحهای موفق در حیطه بهبودی اعتیاد نوشته شده و اجرا گردید. 

این موسسه پس از ۱ سال فعالیت موفق بازدهی بیش از ۶۰ درصد نشان داد که با بازدید آقای دکتر قالیباف در روز تاسوعای حسینی ، به عنوان یک طرح پیشرو و موفق پذیرش شد و پس از دریافت گزارشهای لازم به تمام مناطق دستور داده شد که ساختمانی مشابه بهاران منطقه ۹ ایجاد کنند که بشود این طرح را در آن مناطق نیز اجرا کرد 

از آنجاییکه هیچ یک از مناطق شهرداری تهران، مدل طرح اصلی را به درستی اجرا نکردند و کارشناسان و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و شهرداری مناطق نیز از تجربیات چترا به نحوی که شایسته بود استفاده نکردند و از طرفی بودجه لازم نیز از طرف شورای شهر در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفت، هیچ بهارانی نتوانست مانند بهاران منطقه ۹ موفق شود .

تنها مرکز بهاران که به صورت داوطلبانه پذیرش مددجو داشت و پس از طی مراحل درمان مددجو آنان را به خانواده و جهت کار ارجاع میداد بهاران منطقه ۹ بود و بقیه مراکز تبدیل به مرکز اجباری ماده ۱۶ که معتادان متجاهر که دستگیر شده بودند را نگهداری میکردند و هیچ کدام داوطلبانه نبودند. این در حالیست که ویژگی داوطلبانه بودن در درمان اعتیاد یک اصل مهم میباشد. 

اکنون در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۹۶ به دستور شهردار تهران آقای نجفی ، مدیر سازمان خدمات اجتماعی آقای قدیمی اعلام گردیده که بهاران منطقه ۹ با وجود بیش از ۵۰ مددجوی فعال که در آن اقامت دارند، مرکز را تخلیه نماید و ساختمان جهت کاربری دیگری به فرمانداری تحویل گردد. این در حالیست که در تولد ۳ سالگی اولین مرکز جامع توانمند سازی بهبودیافتگان بهاران منطقه ۹ ، بهاران خاموش میگردد.