1. کارگاه توانمندسازی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها 1 ) - تهران ۱۳۹۸-۰۳-۲۳

  کارگاه توانمندسازی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها…

  اطلاعات بیشتر

 2. کارگاه توانمندسازی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها 1 ) - تهران۱۳۹۷-۱۱-۰۴

  کارگاه توانمندسازی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها…

  اطلاعات بیشتر

 3. کارگاه توانمند سازی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها 1 ) - تهران ۱۳۹۷-۱۰-۱۳

  کارگاه توانمندسازی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها…

  اطلاعات بیشتر

 4. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - شهربابک ۱۳۹۷-۰۹-۰۸

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 5. برنامه هفته جهاني كارآفريني۱۳۹۷-۰۸-۲۱

    حضور چترا در برنامه هفته جهاني كارآفريني با حضور كارآ…

  اطلاعات بیشتر

 6. دوره سفر به طبیعت با رویکرد مدیریت بحران ( سفر به درون )۱۳۹۷-۰۹-۰۱

  دوره سفر به طبيعت با رويكرد مديريت بحران  (سفر به درون ) …

  اطلاعات بیشتر

 7. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها 1 ) - تهران ۱۳۹۷-۰۸-۱۷

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیق واقعیت گذشته (دیوارها 1 ) …

  اطلاعات بیشتر

 8. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - تهران۱۳۹۷-۰۴-۲۱

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 9. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - شیراز ۱۳۹۷-۰۴-۱۴

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 10. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - شهربابک۱۳۹۷-۰۴-۰۷

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر