1. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - تهران۱۳۹۷-۰۴-۲۱

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 2. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - شیراز ۱۳۹۷-۰۴-۱۴

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 3. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - شهربابک۱۳۹۷-۰۴-۰۷

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 4. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - کرمان۱۳۹۷-۰۳-۳۱

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 5. سفر به طبیعت با رویکرد مدیریت بحران (سفر به درون)۱۳۹۷-۰۲-۰۶

  دوره سفر به طبيعت با رويكرد مديريت بحران  (سفر به درون ) …

  اطلاعات بیشتر

 6. دوره توانمند سازی پرسنل در حوزه ایمنی و سلامت - تهران۱۳۹۶-۱۲-۱۴

  این کارگاه آموزشی با همکاری سازمان آتش نشانی ، در زمینه…

  اطلاعات بیشتر

 7. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - تهران۱۳۹۶-۱۲-۱۲

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 8. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - شیراز۱۳۹۶-۱۲-۱۰

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 9. دوره خودشناسی و خودآگاهی به روش تلفیق گذشته و آینده ( دیوارها 1) - شهربابک۱۳۹۶-۱۲-۰۳

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 10. دوره خودشناسی و خودآگاهی به روش تلفیق گذشته و آینده ( دیوارها 2) - تهران۱۳۹۶-۱۱-۲۱

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 2 )…

  اطلاعات بیشتر