1. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - تهران۱۳۹۶-۱۲-۱۲

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 2. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - شیراز۱۳۹۶-۱۲-۱۰

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 3. دوره خودشناسی و خودآگاهی به روش تلفیق گذشته و آینده ( دیوارها 1) - شهربابک۱۳۹۶-۱۲-۰۳

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 4. دوره خودشناسی و خودآگاهی به روش تلفیق گذشته و آینده ( دیوارها 2) - تهران۱۳۹۶-۱۱-۲۱

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 2 )…

  اطلاعات بیشتر

 5. کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 ) - کرمان۱۳۹۶-۱۱-۲۶

  کارگاه خود آگاهی به روش تلفیقی گذشته و آینده (دیوارها 1 …

  اطلاعات بیشتر

 6. دوره خودآگاهی به روش تلفیق گذشته و آینده( دیوارها 1 ) - تهران۱۳۹۶-۱۱-۱۹

  کارگاه دوره جدید خودآگاهی به روش یکپارچه نگر و تلفیقی گ…

  اطلاعات بیشتر

 7. مهارتهای زندگی ویژه همسران۱۳۹۶-۰۷-۰۵

  هدف از آموزش در این کارگاه: آموزش مهارتهای زندگی به همس…

  اطلاعات بیشتر

 8. ویژه کودکان و نوجوانان۱۳۹۶-۰۸-۱۰

  مهارت های زندگی ویژه کودکان و نوجوانان:  در این دوره کو…

  اطلاعات بیشتر