صفحه اصلی » دوره های آموزشی » دوره توانمند سازی پرسنل در حوزه ایمنی و سلامت - تهران
نام دوره میزان مشارکت (ریال) تاریخ شروع مدت زمان مکان
دوره توانمند سازی پرسنل در حوزه ایمنی و سلامت - تهران انتخابی 2018-03-05 1 - روز تهران

این کارگاه آموزشی با همکاری سازمان آتش نشانی ، در زمینه حفظ ایمنی میباشد که از دو بخش تئوری و عملی تشکیل شده است. در بخش تئوری مفهوم ایمنی و اهمیت آن در محیط کار ارائه میشود و افراد با حوادث شایع شغلی آشنا شده و نسبت به حفظ ایمنی در محیط کار خود ترغیب میشوند و مدیریت شرایط اضطراری را یاد میگیرند. 

در این جلسه نحوه اطفاء حریق در آتش سوزی و آشنایی و استفاده از انواع خاموش کننده ها بنا به نوع حریق ایجاد شده به صورت عملی آموزش داده میشود. 

 

مدرسین: آقای وحید خیر دست - آقای سید مصطفی منفرد 

مکان : مرکز شکوفه های بهشتی