صفحه اصلی » دوره های آموزشی » ویژه کودکان و نوجوانان
نام دوره میزان مشارکت (ریال) تاریخ شروع مدت زمان مکان
ویژه کودکان و نوجوانان انتخابی 2017-11-01 12 - هفته تهران، مرکز کودکان

مهارت های زندگی ویژه کودکان و نوجوانان: 

در این دوره کودکان و نوجوانان با کمک مربیان آموزش دیده مهارتهای زندگی را با کمک بازیهای مختلفی که برنامه ریزی شده است می آموزند. 

خلاصه ای از آنچه می آموزند: 

- کودکان با من و هویت خود آشنا میشوند و می آموزند که خود چه جایگاهی در زندگی دارند و یا میخواهند داشته باشند. 

- در خصوص خانواده و دیگران نزدیکانشان و نوع ارتباطشان آموزش میبینند. 

- با رفتارهای پرخطر و پیشگیری از آن آشنا میشوند. 

- با انجام کارهای گروهی با کار تیمی آشنا شده و اجتماعی شدن را تمرین میکنند.

- ضمن بحث و گفتگو با هم نظرات موافق و مخالف خود را میشنوند و جرات ورزی را می آموزند. 

- کودکان با مهارت های کنترل احساسات و انواع احساسات خود آشنا میشوند.