تمایل دارم اعتیاد خود را ترک نمایم. چنانچه هر یک از موارد ذیل را تجربه کرده اید: 

میترسم که همسرم متوجه شود مواد مصرف میکنم 

دیگر تمایلی به مصرف مواد مخدر ندارم 

دیگر مواد مخدر لذتی به من نمیدهد 

مواد مخدر مرا از کار و زندگیم انداخته است 

مواد مخدر باعث شده است که در مرحله جدایی از همسرم هستم 

مواد مخدر باعث شده است که کارفرمایم میخواهد مرا اخراج کند

 

با شماره ۴۴۲۳۱۱۲۳ - ۰۲۱  تماس بگیرید. 

میتوانید در تلگرام از کانالهای چترا اطلاعاتی از فعالیت ما به دست آورید 

 chatrango      @chatraedu@  

و یا با ادمین ما در تلگرام تماس حاصل فرمایید: @setad_ejraie_chatra

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی