منشور اخلاقی کارکنان و مددجویان مراکز کاهش آسیب

منشور حقوق پرسنل مرکزکاهش آسیب :

 • حق مشارکت در تصمیم گیری موسسه در راستای اهداف ، برنامه و استراتژی
 • حق استفاده از حقوق و مزایا طبق قوانین و مقررات اداری
 • حق استفاده از مرخصی سالیانه استحقاقی
 • حق استفاده از آموزشهای ضمن خدمت موجود در زمینه کاری مورد نظر
 • حق ارائه خدمت و آموزشهای لازم به مددجویان مرکز در محدوده وظیفه شغلی خود
 • حق برخورداری از احترام و برخورد مناسب از طرف دیگر پرسنل و مددجویان
 • حق رسیدگی به مسایل و مشکلات از طرف مسولین مرکز و موسسه
 • حق انجام وظیفه در محدوده شغلی مورد نظر
 • حق برخورداری از ماده 608 قانون مجازات اسلامی

 

منشور حقوق مددجویان مرکز کاهش آسیب:

 • دریافت خدمات کاهش آسیب )مانند چای، یک وعده غذای گرم ساده، ارائه سوزن و سرنگ و کاندوم…).
 • اطلاعات باید به شکل مطلوب و کافی در اختیار مددجویان قرار گیرد.
 • دریافت خدمات مشاوره به صورت فردی و یا گروهی.
 • ارائه خدمات به مددجو باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.
 • دریافت احترام از سوی پرسنل مرکز.
 • دریافت خدمات مساوی و عدم هرگونه تبعیض نژادی، فرهنگی، قومی و مذهبی از سوی پرسنل مرکز

 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

فصل پانزدهم : هتک حرمت به اشخاص

ماده 608: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق (تا 74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. 

 

 

 

 1. خدمات مشاوره چترا
 2. پیشنهادات و انتقادات
 3. حمایت مالی