چشم انداز ما جهانی است که در آن افراد و گروهها بتوانند از سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با داروهای (مواد مخدر) قانونی و غیر قانونی بهره مند شوند و از آن در راه ارتقاء سلامت و شان و مقام خود و رسیدن به حقوق قانونی و بشری خود بهره جویند.جهانی که در آن افراد اچ.آی.وی مثبت میتوانند بدون هیچگونه تبعیض و استیگما زندگی کنند و از درمان مناسب بهره مند گردند.

ما رویایی داریم که در آن سازمانی خواهم ساخت که در زیر این آسمان آبی لاجوردی، هر فرد آسیب دیده از اعتیاد و ایدز، با هر شرایطی “چه کارتن خواب باشد و چه در مراحل مختلف بیماری” برای رسیدن به زندگی دوباره وارد آن میشود؛ بدون هیچگونه تبعیضی و با دیدن همه به عنوان انسان برابر، خدمات متناسب با نیاز خود را دریافت میکند، میتواند هویت اجتماعی جدیدی پیدا کند، حرفه ای بیاموزد، میتواند ادامه تحصیل دهد، خانواده او را میپذیرد و امکان بازگشت به خانواده و جامعه برایش فراهم میشود؛ به گونه ای که میتواند باری دیگر با دوستان و خانواده اش به دور دست ترین و خاطره انگیز ترین مکان ها سفر کند و زندگی را زندگی نماید. در هر گوشه از ایران پهناورمان، بهبودی خود را جشن میگیرد؛ برای خود و دیگر افراد آسیب دیده تلاش مینماید. در هر لحظه از زندگی، در حالیکه وی با پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند و همسر خود با غرور قدم میزند، ما را در کنار خود احساس مینماید و میداند که ما از زندگی دوباره اش حمایت میکنیم.

 پیام آوران همیاری کشور ایران، خود را وقف کاهش اثرات نامطلوب اعتیاد و ایدز کرده است. ما این کار را از طریق خدمات برای بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به اچ..آی.وی/ایدز و بهبودیافتگان از اعتیاد، ترویج سیاست های مسولانه عمومی، تلاش در جهت پیشگیری از بیماری و گسترش مراکز کاهش آسیب و درمان و توانمندسازی اعتیاد در جوامع محلی و شهری انجام میدهیم. این تلاشها از طریق کار کردن بر اساس برنامه ها و فعالیت های اجرایی در خصوص سلامت عمومی میباشد که با در نظر گرفتن شیوه هایی که در بر گیرنده احترام به شان و مقام انسانی و به حقوق بشراست و رعایت حساسیت های فرهنگی و تناسب زبانی به طرق متفاوتی انجام میگیرد. این راهها عبارت هستند از اجرای برنامه های کاهش آسیب کشوری و بین المللی، تحقیقات، گرفتن کمک های مردمی (Advocacy)، گرفتن مشارکت دیگر افراد، گروهها و داوطلبان، توانمند سازی گروههای مختلف همسانان، مددجویان و مردم جامعه محلی تا اطمینان از تحقق اهداف انسان دوستانه مان میباشد.

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی