–          اطمینان از دسترسی به افرادیکه مصرف کننده مواد هستند به خصوص مصرف کنندگان تزریقی در مناطق اطراف محل مرکز (ایجاد خدمات (Outreach

–          ایجاد و تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات درمانی اولیه، خدمات سلامت روان اولیه و خدمات کاهش آسیباعتیاد در مصرف کنندگان تززیقی مواد

–          کاهش آسیب های مرتبط به سلامت جسم و سلامت روان و اجتماعی ناشی از مصرف مواد  مانند بیماریهای خونی که از طریق تزریق مشترک منتقل میشود با ارتقا آموزش صحیح  مانند آموزش مصرف صحیح ، رفتار جنسی ایمن تر و مهارت های زندگی

–          افزایش فعالیتهایی که منجر به کاهش استیگما و تبعیض در مورد افراد مصرف کننده مواد و اچ.آی.وی مثبت میشود

–          افزایش آگاهی عمومی نسبت به اصول کاهش آسیب، سیاستها و برنامه هایی که توسط مسولین در این زمینه اتخاذ میگردد

–          افزایش آگاهی در افراد دارای رفتار پرخطر و عموم جامعه در خصوص اچ.آی.وی و ایدز

–          جمع آوری و از بین بردن سرنگ و سرسوزن آلوده به روش مناسبو کمک به کاهش خطراتی مانند انتقال اچ.آی.وی از طریق سرنگ و سرسوزن آلوده

–          حمایت از افراد آسیب دیده جهت بهبود کیفیت زندگی و روابط خانوادگی آنها

–          توانمند سازی افراد آسیب دیده و آموزش های مهارتهای فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال جهت این افراد

–          حمایت از خانواده های افراد آسییب دیده،  آموزش و توانمند سازی جهت پذیرش مددجویان آسیب دیده

–          برگزاری همایشها، کارگاههای آموزشی، کلاسها، جلسات و نشستهای هم اندیشی با مسولین شهری، سازمانها و ارگانها جهت انجام بهتر فعالیتها

 

مجوز موسسه پیام آوران همیاری کشوری میباشد و در تمام استانها آمادگی فعالیت دارید.

در صورت علاقمندی به داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با واحد روابط عمومی تماس حاصل فرمایید.

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی