اعضای موسسه ما شامل کارکنان حفوق بگیر مرکز و اعضای داوطلب میباشد.

کارکنان موسسه در مراکز مختلف بر اساس وظایف تعیین شده مشغول به کار میباشند. در حالیکه اعضای داوطلب در دفتر مرکزی مستقر بوده و جهت اجرای فعالیتهای تعریف شده به مراکز مراجعه مینمایند.

پذیرش فرد به عنوان داوطلب به هیچ عنوان تضمین نمی نماید که فرد در آینده به استخدام این موسسه در خواهد آمد.

 

اعضای داوطلب همکار با موسسه ما

اعضای داوطلب موسسه ما دوره دیده در یکی از رشته ها و یا مشاغل زیر میباشد:
1-پزشک متخصص زنان و زایمان 2- پزشک متخصص عفونی 3-پزشک متخصص پوست 4- پزشک عمومی 5- روانشناس بالینی 6- روانشناس عمومی 7- روانشناس مشاوره 8- مددکار اجتماعی 9- گرافیست 10- طراح 11- خبر نگار 12- عکاس 13- بازاریاب اجتماعی 14-راننده

افراد داوطلب همکار با موسسه پیام آوران همیاری در پایان دوره همکاری خود، گواهی دریافت خواهند کرد. ولی کارکردن داوطلبانه در مجموعه موسسه پیام آوران همیاری به منزله استخدام حتمی شما در این موسسه نمیباشد.

چنانچه شما نیز تمایل به کار داوطلبانه در موسسه پیام آوران همیاری دارید میتوانید رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل payam_hamyari@yahoo.com و یا  info@harmreduction.ir   بفرستید.

 

کارکنان موسسه ما

کارکنان موسسه ما افراد تحصیل کرده در زمینه پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره، مددکاری، پرستاری و بهیاری و مددیاران بهبود یافته میباشند. این افراد ثبل از شروع به کار در زمینه کاهش آسیب اعتیاد، بیماری اعتیاد، پیشگیری از اچ.آی.وی و ایدز آموزشهای لازم را دریافت داشته و در حین کار آموخته های خود را به کار میگیرند.

موسسه ما در رشته ها و یا مشاغل زیر همواره نیرو استخدام مینماید:
1-پزشک متخصص زنان و زایمان 2- پزشک متخصص عفونی 3-پزشک متخصص پوست 4- پزشک عمومی 5- پزشک دوره دیده متادون 6- روانشناس عمومی 7- روانشناس مشاوره 8- مددکار اجتماعی 9- روانشناس دوره دیده متادون 10-روانشناس بالینی 11- گرافیست 12-طراح 13- خبر نگار 14- عکاس 15-بازاریاب اجتماعی 16-راننده

لطفا در صورت تمایل به همکاری با موسسه پیام آوران همیاری رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل payam_hamyari@yahoo.com ارسال فرمایید.

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی