چترا در زمینه های ذیل خدمات مشاوره ارائه مینماید: 

- پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و غیره 

- شناخت بیماری اعتیاد 

- شناخت رفتارهای پرخطر 

- کودک و خانواده 

- سالمندی و آسیبهای اجتماعی 

- نوجوانان و آسیبهای اجتماعی 

- روابط جنسی 

- تحکیم بنیان خانواده 

- آموزش همسرداری 

- شیوه های فرزند پروری 

- مهارتهای زندگی 

 

چنانچه در هر یک از موارد ذیل نیاز به مشاوره دارید با کارشناسان مجرب ما تماس حاصل بفرمایید. 

جهت تعیین وقت قبلی با ادمین @setad_ejraie_chatra  ارتباط برقرار نمایید و یا با شماره  ۴۴۲۳۱۱۲۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. 

 

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی