حقوق قانونی وب سایت
۱-مطالب وب سایت موسسه خیریه پیام آوران همیاری(چترا) صرفاْ به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی ، همکاری، کمک رسانی، عضویت ، شرکت در کارگاههای توانمند سازی، ارائه حمایت از بهبودیافتگان یا افراد اچ آی وی مثبت یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه های مالی ، حمایتی و درمانی موسسه و مراکز توانمند سازی جهت حمایت از بهبود یافتگان کودک، نوجوان و بزرگسال چترا میباشد. 
۲- حقوق لوگو، تصاویر( اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی  های این وب سایت منحصراْ متعلق به موسسه خیریه پیام آوران همیاری (چترا) بوده و کپی از آن به هر دلیلی حتی با قصد کمک به موسسه ، فقط با مجوز کتبی و از طریق روابط عمومی چترا ( ۴۴۲۳۱۱۲۳ – ۰۲۱ ) مجاز است. 
۳-موسسه خیریه چترا بر این باور است که تمامی افراد قصد خیر و کمک به افراد اچ آی وی مثبت و یا افراد بهبودیافته از اعتیاد را دارند، لذا از همه شما عزیزان تقاضا میشود که در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک چترا را دارید و یا تبلیغ از چترا در سایت خود را دارید ، این کار را با اطلاع و کسب موافقت موسسه ( ۴۴۲۳۱۱۲۳) انجام دهید. هر گونه استفاده از لوگو و لینک بدون کسب موافقت موسسه چترا غیرقانونی بوده و قابل پیگرد قانونی میباشد. 
۴- موسسه خیریه چترا به جز دفاتری که مشخصات آنها را در وب سایت قید مینماید، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی