خدمات کار آفرینی جهت اشتغال مددجویان

در این واحد به مددجویان تحت پوشش موسسه خدمات دوزندگی و گلسازی و غیره آموزش داده می شود و آنها می توانند مشغول به کار شده و رد آمد کسب نمایند. ضمنا آموزش خیاطی و دوزندگی نیز به خانم های علاقه مند داده میشود که در صورت تمایل می توانند از طریق سازمان فنی و حرفه ای مدرک خود را دریافت نمایند.افراد بهبود یافته پس از آموزش و کسب مدرک آموزشی به مراکز کاری ارجاع داده میشوند.

اولین مرکز کارآفرینی اجتماعی شهرداری منطقه 9 در کار گروه اشتغال ستاد مبارزه با مواد مخدر راه اندازی مرکز تولیدی پوشاک جهت25 نفر از بهبود یافتگان تحت پوشش چترا قرار گرفت.

 

مراکز کارآفرینی مددجویان تحت پوشش چترا 

 

مرکز کارآفرینی اجتماعی شهرداری منطقه 9  - آدرس : بزرگراه فتح، زیر پل کن، خیابان فتح 29/1 – جنب مددسرای امید

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی