باشگاه مثبت چه اهدافی دارد؟

باشگاه مثبت جهت حمایت از افرادیکه با HIV زندگی میکنند، در کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری راه اندازی گردیده است.

اهداف این مرکز عبارتند از:

کمک و آموزش به اعضا جهت ایجاد رابطه ای مثبت با دیگر اعضای باشگاه حمایت جهت بالا بردن اعتماد به نفس افراد مثبت و کسب مهارتهای زندگی بالا بردن سلامت جسمی، جنسی(باروری) و روانشناختی (خدمات مشاوره ای) اعضای باشگاه توانمند سازی افرادیکه با اچ.آی.وی زندگی میکنند توانمند سازی اعضای خانواده و افرادیکه با اعضای مثبت زندگی میکنند فراهم کردن خدمات حمایتی و مددکاری برای افراد فوق الذکر 

 

مرامنامه اخلاقی باشگاه های مثبت

عضويت در باشگاه براي همه افرادي كه با اچ آي وي يا متاثر از اچ آي وي زندگي مي كنند و شرايط گروه را قبول دارند آزاد است . افرادي كه با اچ آي وي يا متاثر زندگي مي كنند شامل :

الف ) افراد ميزبان اچ آي وي

ب ) همسران يا شركاي جنسي آنها

ج ) اعضاي خانواده آنها

د ) افرادي كه مستقيما با افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند در ارتباطند

ما اعضاي باشگاه مثبت به همه افراد گروه احترام مي گذاريم چرا كه باشگاه بر اساس احترام متقابل ، صداقت ، راستي ، درستي ، ادب ، مهرباني و تواضع بنا نهاده شده است . ما در اين باشگاه عضو هستيم تا توانايي لازم براي مراقبت از خود را كسب كرده و در امر مراقبت از خود و خانواديمان كوشا باشيم .

ما خداوند را منشا همه امور دانسته و مي كوشيم تا با توكل بر او به آرامش حقيقي برسيم .

همه جلسات ما در محيطي برگزار مي شود كه رويكرد  كاري جمع محور داشته و از نظر جنسيتي برابري در آن لحاظ مي شود و حل مسائل و مشكلات با مشورت اعضا صورت گرفته و هيچ تبعيضي در آن وجود ندارد .

ما از افترا و تهمت زدن و سخنان هجو و ناروا كه باعث آزار و اذيت و ناراحتي ديگران مي شود پرهيز مي نماييم .

رازداري و حفظ حريم شخصي افراد مخصوصا در مورد وضعيت اچ
آي وي آنها ضروري است . اطلاعات محرمانه و شخصي افراد باشگاه هميشه محرمانه باقي مي ماند و براي هيچ فردي فاش نمي شود مگر با رضايت و اجازه خود فرد . پس از ما اعضا ، انتظار مي رود كه هرگز در مورد اطلاعات محرمانه افراد در اماكن عمومي و خارج از جلسات باشگاه بحث نكنيم .

اعضاي باشگاه مثبت هيچ الزامي براي انجام تست اچ آي وي و اظهار وضعيت اچ آي وي خود ندارند اما در باشگاه ترغيب و تشويق مي شوند تا در جلسات داوطلبانه مشاوره و آزمايش ( VCT  ) ، ساير جلسات مشاوره و جلسات درمان شركت كنند .

بايد در امور خود و ديگران آينده نگر بوده و پيرامون كار بسنجيم و با داناتر از خود مشورت نماييم و بعد از مشورت انتخاب بهتر را گزيده و بر اساس آن رفتار كنيم كه (( مشورت انسان را از لغزش نگاه مي دارد )) .

ما در برابر رفتار و كردار خود مسئوليم و بايد پاسخگو باشيم .

ما مي كوشيم كه با تعهد به وحدت و همكاري جمعي در تمام سطوح تصميم سازي  دخيل بوده و از اين طريق به مديريت باشگاه كمك كنيم .

ما به عنوان اعضاي باشگاه با اعتماد بنفس نظرات خود را روشن و شفاف بيان مي كنيم و در صورت وجود تناقص يا تضاد با آراي افراد ديگر مودبانه و با آرامش ولي با صلابت نظر خود را بيان مي نماييم . همچنين وقتي يكي از اعضا از يك روش انتقاد مي كند يا آن را رد مي كند ، ما با مثبت انديشي سعي مي كنيم كه پيشنهادي سازنده براي جايگزيني ارائه دهيم .

ما تلاش مي كنيم تا در همه جلسات اعم از آموزشي يا مشاوره بطور منظم شركت نموده و مي كوشيم از پيش داوري و قضائت در مورد احساسات ، رفتارها و ديدگاه هاي ديگران دوري كرده و با ديگر افراد يكرنگ بوده و عقايد و آراي خود را به ديگران تحميل نكنيم .

شنيدن آنچه ديگران مي گويند و توجه به بحث ها توصيه مي شود زيرا نه تنها ما اعضا از ديگران مي آموزيم بلكه با اين كار باعث مي شويم كه كسي سخن مي گويد احساس راحت تري داشته باشد . ما همچنين تلاش مي كنيم تا آموخته هاي خويش را بصورت داوطلبانه در اختيار ساير افراد همسان خود قرار دهيم . ما اعضاي باشگاه همانند ديگر افراد جامعه حقوق بسياري داريم مثلا حق داشتن روابط عاطفي با ديگران يا برابري در برخورداري از امكانات پزشكي و درماني و تسهيلات اجتماعي .

ما معتقديم افرادي كه با يا متاثر از اچ آي وي و ايدز زندگي مي كنند بايد از حقوق ، منافع و فرصتهايي برابر با مبتلايان به ساير بيماري برخوردار باشند.

انگ و تبعيض بر عليه افرادي كه با ، يا متاثر از اچ آي وي زندگي مي كنند يا به جمعيت هاي در معرض بيش ترين خطر تعلق دارند موجب نقض و شكستن حقوق انساني آنها شده و مانع از تلاش براي پيشگيري از گسترش اچ آي وي مي گردد. ما معتقديم كه فضاي باشگاه بايد عاري از هرگونه تبعيض يا انگ زدن به ديگران باشد . ما اعضا با پذيرش جنسيت ، هويت و ترجيح جنسي ، سن ، نژاد ، مذهب ، اعتقاد سياسي ، ناتواني و طبقه اجتماعي همكاران و همسانان خود با آنها با احترام رفتار مي كنيم . تبعيض مي تواند شامل مثال هاييث نظير شايعه پراكني در مورد وضعيت اچ آي وي افراد باشگاه و يا سرباز زدن از كار با عضوي ديگر باشد .

ما اعضايي كه با اچ آي وي زندگي مي كنيم نقش و مسئوليت مهمي در قبال ديگران در مورد تماس با اچ آي وي داريم . ما مي كوشيم با رعايت اصول پيشگيري از خود در برابر عفونت مجدد محافظت كنيم .

ما به قانون ، اصول اخلاقي و منافع ملي احترام مي گذاريم و باور داريم هر فعاليتي در باشگاه بايد در چارچوب مجاز قانوني ، عرفي و اجتماعي باشد .

ما تمام سعي خود را مي كنيم تا باشگاه صداقت ، درستي و استقلال خود را حفظ كند .

ما اعضا از منابع مالي و امكانات باشگاه در راستاي منفعت شخصي ، خانوادگي يا دوستان خود استفاده نكرده و نيز خود را تحت تعهد و دين مالي و الزامات ديگر نسبت به ديگران نمي بريم چرا كه اين موضوع مي تواند در انجام وظايفمان در باشگاه تاثير بگذارد . در اين راستا ما اعضاي باشگاه تمام ارتباطات حقوقي ، سازماني يا مالي خود را با ساير سازمانها و نهادها روشن و شفاف اعلام كنيم چرا كه عدم شفافيت مي تواند بر عملكرد و اهداف گروه تاثير اساسي داشته باشد . همچنين اعضاي مسئول و مديران باشگاه نيز همچون اعضاي ديگر اعضاي باشگاه از موقعيت خود براي كسب منافع مالي و شخصي استفاده نمي كنند .

ما فقط در صورتيكه از سوي باشگاه به عنوان نماينده و مسئول دريافت هدايا انتخاب شويم مي توانيم مبالغ نقدي ، هدايا و منابع خيريه را دريافت كنيم و در تمام اين موارد بايد بطور شفاف و صريح آنها را اعلام كنيم .

ما اعضاي باشگاه مثبت آزار و اذيت ، ترساندن و آسيب رساندن به ديگر اعضا را به هيچ وجه تحمل نخواهيم كرد . آزار جنسي به هر طريق حتي با حرف و صحبت هاي آزارنده در اين باشگاه غير قابل پذيرش است .

ما از بروز مشاجره و نزاع در باشگاه امتناع مي كنيم و در صورت بروز چنين مواردي تلاش مي كنيم مساله را بين خود با صحبت و مذاكره يا وساطت بيطرفانه يا حكميت حل و فصل نماييم .

خط مشي و قوانين و منشور اخلاقي هر سال مورد ارزيابي اعضا قرار مي گيرد تا در صورت لزوم ارتقا يافته و بروز شوند .

 

خدمات ارائه شده در باشگاه مثبت (غرب ورامین)

خدمات اموزشی شامل آموزش فرد جهت پذیرش بیماری توسط خود فرد و افزایش امید به زندگی در وی

خدمات حمایتی: الف) خدمات روانی شامل برگزاری کلاسهای گروه درمانی و آموزشی و خدمات روانشناختی و مددکاری، ب) خدمات اجتماعی شامل توانمند سازی افراد اچ آی وی مثبت جهت فعالیت در اجتماع و آموزش خانواده ها و سایر افراد جامعه جهت پذیرش فرد مبتلا ج) خدمات معشیتی شامل کلاس های حرفه آموزی و کمک به اشتغال این گروه، دفترچه بیمه و غیره.

خدمات حمایت یابی شامل کمک گرفتن از سازمان ها و ارگان ها و خیرین جهت رسیدن به اهداف باشگاه.

کمک به مدد جو جهت پایبندی به درمان،شناسایی داروها و عوارض ناشی از مصرف و عدم مصرف دارو، انجام مراقبت در منزل(homecare)

 

 

باشگاه مثبت تحت پوشش چترا

 

باشگاه مثبت غرب تهران - واقع در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری غرب تهران - خیابان آزادی ، خیابان استاد معین ، خیابان دستغیب، مرکز بهداشت والفجر

باشگاه مثبت ورامین - واقع در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری ورامین - شهر ورامین، میدان فرمانداری، مرکز بهداشت ورامین

 

 

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی