صفحه اصلی » ارزش آفرینی چترا » به نفع کودکان HIV+

محصولات این بخش به نفع کودکان اچ آی وی مثبت ارایه میگردد. کودکان اچ آی وی مثبت کودکانی هستند که از مادر و پدر مثبت مبتلا شده اند و خودشان در بیماری سهم نداشته اند. تعدادی از این کودکان جهت انجام خدمات درمانی و دیگر خدمات از جمله تحصیل و غیره نیازمند حمایت میباشند. کودکان وطنمان چشم به راه ما هستند .